Pracownicy samodzielni

Dr hab. Gustaw TRELIŃSKI

Urodził się w Szczekocinach w 1939. Studia matematyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie w latach 1959 - 1964.
 • Doktorat - 1972,
  Programowanie pracy samodzielnej studentów I roku matematyki na przykładzie ćwiczeń z analizy matematycznej (promotor prof. dr A. Z. Krygowska), Wydział Matematyczno - Fizyczno - Techniczny WSP w Krakowie.

 • Habilitacja - 1990,
  Teoretyczne podstawy kształcenia matematycznego orientowanego na zastosowania matematyki w szkołach polskich. Akademia Nauk Pedagogicznych w Moskwie.

 • Profesor nadzwyczajny WSP w Kielcach - 1992.


 • Praca: WSP w Krakowie (1964 - 1985); Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego (dawniej WSP) w Kielcach, kierownik Zakładu Dydaktyki Matematyki (od 1985), dyrektor Instytutu Matematyki 1996 - 2004.
  Okresowo: Szkoła Podstawowa, VII LO w Krakowie, I LO w Krakowie, Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach, WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim, WSEiP w Kielcach.


 • Problematyka badawcza: koncepcje, mechanizmy oraz uwarunkowania posługiwania się matematyką na różnych poziomach nauczania (szkoły podstawowe, średnie, studia matematyczne i ekonomiczne), dydaktyka stosowania matematyki, matematyka w kształceniu zintegrowanym, kształcenie nauczycieli matematyki.

 • Promotor 4 doktorów:
  M. Przeniosło (1999, Obraz granicy funkcji ukształtowany w toku studiów);
  L. Macedońska (2002, Psychodydaktyczne uwarunkowania struktury języka szkolnych podręczników matematyki w klasach 4-6);
  M. Czajkowska (2002, Emocjonalno-motywacyjne postawy uczniów wobec zadań matematycznych);
  B. Bugajska - Jaszczołt (2003, Koncepcje pojęcia kresu zbioru ograniczonego kształtowane w procesie nauczania - uczenia się matematyki).

 • Promotor około 200 magistrów i 40 licencjatów

 • Publikacje: Autor (współautor) ponad 180 publikacji, artykułów, tłumaczeń, w tym książek:

  Stosowanie matematyki jako problem dydaktyki matematyki, 1982,
  Tieorieticzieskie osnowy prikładnoj orientacji obuczienia matiematikie i ich riealizacja w szkołach, 1989 (Moskwa ),
  Kształcenie matematyczne w systemie zintegrowanym w klasach I - III, 2004,
  Edukacja matematyczna na studiach ekonomicznych, 2006.


  Współautor podręczników:
  Geometria, podręcznik dla klasy IV liceum (1971 - 1984),
  Matematyka 7 (1981 - 1985),
  Geometria dla klasy I, dla klasy II liceum (1986 - 1990),
  Kształtowanie pojęć geometrycznych na etapie przeddefinicyjnym (1994 - 1996),
  Błękitna Matematyka (seria podręczników, 1995 - 2005),
  Elementy matematyki w ekonomii (1998 - 1999),
  Badam i opisuję (klasa 1, 2000),
  Matematyka dziś (2002).

  Współautor zbiorów zadań:
  Geometria - zbiór zadań z matematyki elementarnej (1976),
  Zbiór zadań ze wstępu do matematyki (1986),
  Wybrane zagadnienia dydaktyki matematyki w zadaniach (1991),
  Matura w kieszeni (2000),
  Bilet do liceum (2001),
  Pewnym krokiem do liceum (2008).
Zbiór zadań Wybrane zagadnienia dydaktyki matematyki w zadaniach
Z. Dulewicz, J. Grochulski, H. Ruszczyk, G. Treliński, U. Trelińska


Oryginalny zbiór zadań z zakresu dydaktyki matematyki. Książka scala zagadnienia praktyczne i teoretyczne z zakresu celów nauczania matematyki, problematyki organizacji i analizy lekcji, zadań i języka matematyki w nauczaniu.
Zadania i problemy są tak formułowane, aby nie odnosiły się do ak-tualnego programu nauczania i podręczników, ale dotyczyły ważnych problemów edukacji matematycznej. Są one osadzone w bogatej literaturze przedmiotu.
Z. Dulewicz, J. Grochulski, H. Ruszczyk, G. Treliński, U. Trelińska, WSP Kielce, 1991


 • Prace związane z reformą edukacji matematycznej:
  Współtwórca projektu dydaktycznego Błękitnej Matematyki, programu i przewodnika metodycznego dla klas VII - VIII, współautor (z E. Wachnickim, H. Kąkolem, S. Wołodźko oraz J. Górowskim, A. Łomnickim, Z. Powązką) podręczników i zeszytów ćwiczeń dla klas VII-VIII (1995-2005).
  Współtwórca projektu dydaktycznego Postrzegam świat całościowo - kształcenie zintegrowane (program, podręcznik, obudowa metodyczna) (1999 - 2001).
  Członek zespołu przygotowującego reformę systemu edukacji (1995 - 2001), współautor Podstawy programowej oraz Standardów wymagań egzaminacyjnych z matematyki. Rzeczoznawca MEN ds. podręczników szkolnych (od 1999).

 • Praca w redakcjach:

  redaktor naczelny czasopisma Nauczanie Początkowe, Wydawnictwo Pedagogiczne (1997 - 2002),

  członek komitetów redakcyjnych: Dydaktyka Matematyki (od 1992),
  Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej (1995 - 2006).


Strona główna